Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze 24.05.2014

9. 6. 2014

 

Zápis ze schůze ZO ČSV – Koleč
                              
                               Ze dne 24.5.2014 14.00 – 16.30 h
                                 
                                     Místo konání: Agitační středisko Koleč
 
 
  1. Program schůze:
 
-       Zahájení a přivítání přítomných členů
-       Kontrola a vyhodnocení úkolů z minulé členské schůze
-       Přijetí nových členů
-       Pozvánka na „Medovou pouť“ v Kolči a na výlet do Krušlovského včelína
-       Informace o dotacích
-       Webové stránky
-       Prodej víček
-       Seznámení s oběžníkem 1/2014
-       Poplatku na rok 2015
-       Nahlášení počtu včelstev k 1.5.2014
-       Diskuze
-       Závěr
 
  1. Zahájení začalo 14.10, Program schůze schválen. Počet přítomných členů 19 z toho 2 hostující,
4 členi omluveni. Nadpoloviční počet řádných členů je přítomných (32 řádných členů) a schůze je usnášeníschopná. Př. Smetana
 
  1. vyhodnocení úkolů z minulé členské schůze: Př. Smetana
- Bylo provedeno jarní přeléčení včelstev př. Norenkem. Výsledky vyšetření spadu roztočů varoázy po mírné zimě byly neobjektivní, včelaři musí věnovat zvýšenou pozornost stavu včelstev na svých stanovištích. Léčivo Formidol 80 bohužel zatím není uvolněno pro použití.
- Stále chybí údaje do CIS, to stěžují členové, kteří se opětně nedostavují na schůze a komunikace s nimi je obtížná.
- Přítel Bastl dohledal zbylou část lisu na mezistěny. Tato sestava je kompletní a je nutné ji vyčistit
- Je velice nerozumné pokud včelaři používají k doplnění zásob u včelstev invertní krmiva.
 
 
  1. Přijetí nových členů   - př. Smetana                                                                                      Z.O. se rozšířila no nové členy: Robert Brabník, Jiří Honzů ml., Markéta Koštejnová, Oldřich Kurz, Petr Maršálek, kteří  byli jednohlasně schváleni.
 
  1. Pozvání na akce - př. Maršálková
Členové byli pozváni na akce, které se konají 21.6.2014 a to „Medová pouť“ v Kolči a  na výlet do Krušlovského včelína, organizovaným OO Kladno
 
 
  1. Informace o dotacích – př. Schuttrerová, seznámila členy s možností dotací na rok 2014
 
 
7. Webové stránky – př. Maršálková, seznámila členy s novými webovými stránkami, které              spravuje př. Tůma
 
8. Prodej víček    př. Schutterová doprodala členům víčka ke sklenicím na med. Dnes nemáme na     skladě žádné zásoby víček.
 
 
     9. Seznámení s oběžníkem 1/2014 – př. Smetana
      Členové musí podepsat prohlášení a souhlas s ochranou osobních údajů. Rozhodnutí sekretariátu o opuštění používat v evidenci r.č. členů .
Změna u prováděných kontrol příjemců dotace od 1.1.214 , doba dodání námitek je prodloužena na 15 dnů, protokoly doručovány žadateli ČSV, tak i konečnému příjemci. Stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit novému obč.zákon. do 1.1.2017. Spolky se budou povinně zapisovat do veřejného rejstříku. Název spolku přidáním zkratky z.s. musí spolky přizpůsobit do 1.1.2016. Dále je změna v distribuci léčiv, vystavení plné moci od členů chovatelů pro ZO, pro zacházení s léčivy.
s projekcí na téma dezinfekce úlu, nemoci včely          medonosné
 
     10. Poplatky na rok 2015 – př. Smetana – Byl navrhnut a všemi hlasy přijat poplatek pro registrované členy ve výši 150 Kč
 
   11. Nahlášení počtu včelstev – př. Maršálková od přítomných členů zapsala počty včelstev a umístění stanovišť.
 
   12. Diskuze:
-       Př. Zdych podal informaci, o př. Hessovi z Kladenské organizace, že si koupil lis na mezistěny a vyrábí mezistěny z vlastního vosku, který si včelař přinese.
-       Př. Švec také podal informaci, že ve Slaném je nová prodejna se včelařskými potřebami
-       Př. Smetana na žádost členů dal návrh na změnu času schůzí. Členové se domluvili na sobotu 16 h a čas byl jednohlasně schválen.
-        Př. Křivanová měla dotaz. Kdy se bude konat příští chůze. Předběžně se schůze domluvila na začátek září.
-       Př. Schutterová ještě pohovořila o invertním krmivu, o kterém také psali v časopise Včelař. 6/2014
-       Př. Maršálková pozvala nové členy na kroužek včelařů, který se pořádá každé úterý v ekologickém centru na Čabárně, př. Schutterová potvrdila kvalitu odbornosti včelařského kroužku.
 
  
 
    14.   Závěr
Schůze byla ukončena v 16,30 hod a tímto spolek děkuje obecnímu úřadu za zapůjčení místnosti.
 
 
Zápis vyhotovila a zapsala Eva Maršálková………………………………..
 
Jednatel Eva Maršálková……………………………………………………..
 
Předseda Jaroslav Smetana………………………………………………….