Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze 06.09.2014

11. 10. 2014

Zápis ze schůze ZO ČSV – Koleč

Ze dne 3.9.2014 16.00 – 18.00 h

 

 

Místo konání: Koleč, bývalé agitační středisko

 

 

 

1. Program schůze:

 

* Zahájení a přivítání přítomných členů

* Přijetí nových členů

* Kontrola a vyhodnocení úkolů z minulé členské schůze

* Informace o nákazové situaci

* Žádosti o dotaci D1

* Výběr hotovosti za Formidol

* Stanovení poplatku za léčení

* Termíny na podzimní léčení včelstev

* Diskuze

* Závěr

*

2. Program schůze schválen. Počet přítomných členů 14 z toho 12 členů omluveno –

Př. Smetana

 

3. Byla přijata nová členka Monika Otevřelová

 

4. vyhodnocení úkolů z minulé členské schůze: Př. Smetana

- Bylo provedena změna v bance, v souvislosti se změnou nové pokladní.

- Byla zajištěna prezentace na Medové pouti našimi členy – př. Smetana, př. Paima,

př. Maršálková

- Výhledově se počítá s vybudováním včelařského muzea na zámku v Kolči

- Průběžně jsou doplňovány údaje členů do CIS.

 

 

5. Byly vybrány žádosti o dotaci D1 od přítomných členů, ostatní členové byli vyzváni e-mailem o dodání žádosti do 15.9. – př. Maršálková

 

6. Přítomni chovatelé zaplatili za léčivo Formidol, které převzali do měsíce května, nepřítomni členové byli vyzvání o zaplacení přes účet e-mailem - př. Schotterová

 

 

7. Stanovení poplatku za léčení na 1 včelstvo. Po návrhu byl všemi přítomnými odhlasován poplatek 25,- Kč – př. Smetana

 

 

8. Podzimní léčení. Nově přijatí členové obdrželi evidenční listy léčení. Všichni členové vloží do konce září podložky na dna úlů. Termíny léčení jsou stanoveny na 11-12.10, 8-9.11, 6-7.12 2014 a včelař bude přítomen. Bude použito léčivo Varidol a M1 aerosol na nátěr plodu. Byla přednesena možnost nákupu trubiček na odběr měli, to bylo některými přítomnými zamítnuto. Dále byl popsán postup odběru měli. – př. Smetana

 

 

 

 

 

 

12. Diskuze:

Př. Smetana mluvil o možnosti výkupu medu za 75 Kč, vosku za 12 Kč v Dole, o zajištění školení nákazového referenta př. Ryby v roce 2015

.

 

 

14. Závěr

Schůze byla ukončena v 18 hod a tímto spolek děkuje obecnímu úřadu za zapůjčení místnosti.

 

 

Zápis vyhotovila a zapsala Eva Maršálková………………………………..

 

 

 

Jednatel Eva Maršálková……………………………………………………..

 

Předseda Jaroslav Smetana………………………………………………….